worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem 
(ebook)

W publikacji uwzględniono m.in. O zmianie ustawy - Zbiór ustaw/przepisów prawnych postępowania karnego A także niektórych innych ustaw, która weszła w Zapał 15 kwietnia 2016 r., a Jeszcze zmiany z zakresu postępowania cywilnego dokonane ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. Nowelizację z dnia 11 marca 2016 r. O opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów A również z dnia 10 lipca 2015 r. Czytelnika Jak Bóg da Swoiście zainteresować: kompleksowe zaprezentowanie stanowiska doktryny i wybranego orzecznictwa, zarówno w procesie cywilnym, Jeśli i karnym, dotyczącego zagadnień związanych ze statusem biegłego, jego prawami i obowiązkami, wyłączeniem biegłego Tudzież opracowaną Poprzez eksperta opinią, Produkcja statusu biegłego zarówno w kodeksowych, Skoro i pozakodeksowych regulacjach prawnych, zawarcie w jednym opracowaniu regulacji prawnych z zakresu postępowania cywilnego, A także Takoż postępowania karnego, Cóż ma Zaleta interdyscyplinarny. Autorki Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne Referat regulacji z orzecznictwem Pobierz Z pominięciem rozważaniami teoretycznymi wykorzystały Na dobitek/dobitkę bogatą judykaturę Sądu Najwyższego Jak również sądów powszechnych. O zmianie ustawy - Zbiór ustaw/przepisów prawnych cywilny, ustawy - Nakazy postępowania cywilnego Tudzież niektórych innych ustaw.

Publikacja stanowi kompleksowe Rozprawa dotyczące instytucji biegłego w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Z tego względu Tomisko będzie Bardzo przydatna dla pełnomocników stron procesowych (adwokatów, radców prawnych), pracowników organów sądowych (sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych), a Takoż ekspertów sporządzających opinie prawne..

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz