worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych 
(ebook)

Zainteresuje Oprócz tego radców prawnych, adwokatów, sędziów i notariuszy.. Adresaci: Wydawnictwo skierowana jest Ku przedstawicieli nauki, w szczególności Na osób zainteresowanych tematyką prawa spółek handlowych i prawa rynku kapitałowego Plus szerzej - prawa cywilnego. W książce przedstawiono: Możliwość postępowania w przypadku naruszenia obowiązków Wskutek nabywców znacznych pakietów akcji i rozważania alternatywne związane z tymi naruszeniami, pogłębioną analizę zagadnień związanych z obrotem na rynku regulowanym, próbę zastosowania ogólnych koncepcji cywilistycznych W kierunku szczegółowej kwestii z zakresu prawa rynku kapitałowego, pokazującą szanse i ograniczenia, które wiążą Angażować się z takim zabiegiem, jednostkowy Rozrachunek prawnoporównawczy i analizę zastosowania przepisów prawa prywatnego międzynarodowego (kolizyjnoprawnych), kolizyjnoprawne aspekty prawa rynku kapitałowego.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz