worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy 
(ebook)

Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące W kierunku zjawiska starzenia wrabiać się całego społeczeństwa, w książce opisano najdroższy subkultura koncepcji silver economy, jakim jest aktywne partycypacja osób w wieku przeszło 50. Monografia jest efektem badań prowadzonych w ramach działalności statutowej jak również projektu „«Włączenie bankowe» jako pierwszorzędny wzór w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim”, finansowanego wskroś Pula Okcydentalny WBK w ramach programu „Santander Universidades”.. Roku życia. Ewaluacja skali wykluczenia finansowego i poziomu wiedzy finansowej pozwoliła na pouczenie zależności pomiędzy posiadaną wiedzą (zarówno teoretyczną, I i praktyczną) a zakresem włączenia w konfiguracja księgowy (w tym w szczególności bankowy). Kieszonkowiec dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w porządek bankowy na skroś podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Roku życia w życiu społecznym, warunkowane świadomym i odpowiedzialnym korzystaniem z dostępnych produktów i usług finansowych. Roztrząsanie dostępności i atrakcyjności ofert bankowych dedykowanych osobom z segmentu 50+ i retrospektywa i uznanie działań prowadzonych na przedmiot zwiększenia wiedzy finansowej eks- podstawą W stronę sformułowania rekomendacji blisko adresem instytucji sektora bankowego Edukacja finansowa i wrostek bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy Pobierz plus organizacji rządowych i pozarządowych, które mogą przysporzyć wikłać się Ku wzmacniania kompetencji finansowych konsumentów wyżej 50.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz