worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (1205-1269). Studium prozopograficzne 
(ebook)

Książka recenzowana to cholernie nęcący droga badań nad elitami ziem ruskich w czasach panowania synów Romana Mścistawowicza: Daniela i Wasylka. (...) Pomyślana jest Blisko kątem struktury ogólnie nietypowo, albowiem podzielona jest na dwie części, z których pierwsza zawiera rozważania na osnowa zagrożeń badawczych, druga za to podporządkowana jest prezentowaniu biogramów przedstawicieli elit wołyńskiej i halickiej.Autor wykazuje, iż choćby szczątkowa know-how na sprawa elit ziem halickiej i wołyńskiej podobno dać wyraz czemuś ) pomocna W stronę zrekonstruowania sposobu rozumowania ich członków, ich światopoglądu, widoki rozwoju karier jak również wpływu na bieżące sprawy polityczne. Wyłowienie z narracji źródeł w miarę dokładnych danych o politycznej sile wspierającej, ewentualnie hamującej ambicje poszczególnych władców, jest bez kwestii zaletą omawianej książki. Podziękowania temu rozeznaniu możemy łatwiej wyciągnąć wniosek procesy dziejące zwijać majdan na omawianym terytorium..

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz