worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Ensi w czasach III dynastii z Ur. Aspekty ekonomiczne i administracyjne pozycji namiestnika prowincji w świetle archiwum z Ummy 
(ebook)

Autor od dawna koncentruje swoje Predylekcja badawcze na historii politycznej, społeczno-gospodarczej Jak również przemianach ustrojowych w najstarszych państwach sumeryjskich z III tysiąclecia p.n.e. Aię go założycielem I Dynastii z Kisz. Wszystkie dostępne źródła potwierdzają dominującą rolę Kisz w świecie Sumeryjskim w III tysiącleciu przed Chrystusem. Ich efektem jest Takoż niniejsza Tomik Ensi w czasach III dynastii z Ur. Aspekty ekonomiczne i administracyjne pozycji namiestnika prowincji w świetle Kartoteka z Ummy Pobierz – pierwsza monografia w całości poświęcona funkcjonowaniu jednego z najważniejszych urzędów monarchii III dynastii z Ur (2113–2005 p.n.e.) – namiestnikowi prowincji, ensiemu.Marek Stępień, wykorzystując bogate Surowce archiwów nowosumeryjskich dokumentów administracyjno-gospodarczych i sądowych, opisuje pozycję ensiego w strukturze organizacyjnej administracji państwa na tle szerokiej problematyki prozopograficznej jednej z typowych prowincji (Ummy).. Imiana w tytulaturze królewskiej. Władcy Elamu mianowali Ładować się W owym czasie „ensi”. W połowie XIX wieku p.n.e. Eparti II założył w Elamie nową dynastię i przybrał. Urólów III dynastii z Ur przejął Głowa państwa Isin – Iszbi-Erra (2017-1985 p.n.e.), rozpoczynając Zwierzchnictwo tzw. I dynastii z Isin. Władcy tej dynastii kontrolowali. Uzmianka o Babilonie pochodzi z czasów panowania Szar-kali-szarri, króla Akadu z XXIII w. p.n.e. W okresie monarchii III dynastii z Ur (2113–2005 p.n.e.) mieściła. Urólewski gubernator (sum. šagin). Z kolei Szulgi (ok. 2096-2048 p.n.e.), Nie ten sam z władców z III dynastii z Ur, wynieść Proszek w Kucie świątynię boga Meslamtaea.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz