worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Epistemologia współcześnie 
(ebook)

Czytelnik znajdzie w publikacji Heterogeniczność autorskich ujęć I dyskusje nad statusem epistemologii jako takiej.W części drugiej omówione są przykłady teoriopoznawczej problematyki zawartej w takich naukach szczegółowych jak: humanistyka, socjologia, językoznawstwo, biologia Czyżby psychologia poznawcza (kognitywistyka), w których Prosto obecne są epistemologiczne zagadnienia. We wstępie I w części pierwszej (autorstwa najwybitniejszych polskich epistemologów) zaprezentowane są zarówno Zwyczaj każdego z wymienionych rozumień epistemologii, Skoro i konkretne stanowiska, rozwiązania Azaliż projekty metaepistemologiczne. Wolumin kończą rozprawy autorstwa badaczy z licznych krajowych zakładów Bądź katedr o profilu epistemologicznym, podejmujące zarówno metaepistemologiczne wątki, Jeżeli i prezentujące konkretne przykłady stanowisk i dyskusji teoriopoznawczych.. Rozprawy, które tworzą publikację, opisują specyfikę epistemologii jako „filozoficznej refleksji nad poznaniem i wiedzą”, w szczególności O Jezu metateoretyczny charakter. Koło tą nazwą funkcjonują różne koncepcje i stanowiska, a Takoż metody refleksji – od kantowskich Azali scholastycznych nastawień Z powodu fenomenologiczne, hermeneutyczne I analityczne, aż po pragmatystyczne i postmodernistyczne projekty uwspółcześnienia Czy (też) radykalnej zmiany tradycyjnej epistemologii.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz