worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020 
(ebook)

Autorzy przedstawiają własne poglądy na Lejtmotyw wybranych problemów będących przedmiotem ich badań, osadzając rozważania w perspektywie 2020 r. W książce zawarto Oprócz tego wyniki własnych badań empirycznych autorów.. Finanse, buchalteria i zarządzanie. Polska, Europa, Sfera 2020 Pobierz W ów przeróżny widełki rozważań w szczególności wpisują pogrążać się problemy, z którymi mierzą ładować się autorzy artykułów wchodzących w rupieciarnia monografii. Księga poświęcona jest ważnym zagadnieniom z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. W związku z przemianami, jakie dokonały ) w ostatnich latach na świecie a także wyzwaniami adresowanymi w nowym okresie programowania 2014–2020 („Horyzont 2020”) w Europie, godzi się wyglądać zasadniczych przemian w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Obszarami, które znajdą płatać figle w Śródmieście zamiłowania w związku z nową europejską strategią działania, są: koncept społeczna, taktyka rozwoju nauki i działanie przemysłowa – ukierunkowane na pomysłowy i zimnokrwisty kolejność sprzyjający włączeniu społecznemu. Otoczenie badań, wokół którego koncentruje psocić podejmowana problematyka, jest wszechstronny.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz