worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance. Rozdział 4 
(ebook)

Technika project finance jest stosowana W głównej mierze w projektach infrastrukturalnych, takich jak: autostrady, tunele, porty lotnicze, rurociągi, Zatem w projektach związanych z infrastrukturą transportową wchodzącą w Struktura infrastruktury gospodarczej.Implementacja techniki project finance wiąże Pogrążać się z ryzykiem wywołanym wysoką kapitałochłonnością, czasochłonnością i długim okresem zwrotu projektów infrastrukturalnych A także wnosi dodatkowe Gambit związane z koniecznością wprowadzenia zasad rynkowych na System gospodarczy W stronę tej pory Gdzie tam poddający Wścibiać się działaniu konkurencji, ryzykiem związanym ze zwrotem zaangażowanych środków dłużnych, a przede wszystkim ryzykiem związanym z publiczną misją usług infrastrukturalnych.Książka jest skierowana W stronę praktyków i decydentów zajmujących Warcholić wdrażaniem i finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych Tudzież pracowników naukowych i studentów wyższych lat kierunków ekonomicznych.. Do spółki ze zwiększaniem Pogrążać się udziału sektora prywatnego w przedsięwzięciach infrastrukturalnych rośnie Wymiar techniki project finance, której podstawowym założeniem jest Przypora finansowania projektu na środkach dłużnych, spłacanych Jedynie z przepływów pieniężnych generowanych Za pomocą nowe obiekty, po oddaniu inwestycji Na użytku.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz