worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej 
(ebook)

Rozporządzenie Nr 44/2011 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych I ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Plus te które zniosły procedurę exequatur, tj. Jest ona zbiorczym Opracowanie obejmującym analizę instrumentów prawnych, które składają Wariować na europejskie Nakaz procesowe cywilne. „Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej” obronionej w dniu 28.11.2011 r. Dyspozycja Nr 805/2004 w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, Decyzja Nr 1896/2006 w sprawie europejskiego Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej Pobierz nakazu zapłaty, Instrukcja Nr 861/2007 dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń i Prawo Nr 4/2009 w sprawie zobowiązań alimentacyjnych. 1381), które obowiązują od 3.5.2012 r.  Księga uwzględnia Czyli Teraźniejszy Położenie prawny, literaturę i orzecznictwo.. z 2011 r. o zmianie ustawy - Pryncypia postępowania cywilnego Jak również niektórych innych ustaw(Dz.U.

W pracy zostały uwzględnione zmiany dokonane ustawą z 16.9.2011 r. W pracy zostały zbadane rozporządzenia, które wprowadzają procedurę exequatur, tj. Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nr 233 poz. Czytadło stanowi uzupełnioną wersję rozprawy doktorskiej nt.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz