worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Język polski w medycynie 
(ebook)

The book has a clear, student-friendly, 10-unit structure. Pocket-book ma przyjazny, prosty Stan rzeczy z podziałem na 10 tematycznych rozdziałów. "Język polski w Język polski w medycynie Pobierz medycynie"  to Publikowanie adresowana W kierunku studentów anglojęzycznych studiujących medycynę w Polsce. The guide also contains vocabulary indispensable at university, in hospitals and pharmacies.. Przeznaczona jest dla osób, które ukończyły Szkolenie Kardynalny języka polskiego.Głównym celem przewodnika jest Odbicie terminologii medycznej i Gadżet zastosowania O rany w komunikacji z pacjentem. Kursant znajdzie w niej Słownik i zwroty z zakresu anatomii, chorób i objawów, zbierania wywiadu i badania pacjenta, diagnostyki A również prezentacji chorób i przypadków medycznych. The guide is intended for those who have completed a foundation level course in Polish.The guide sets out to introduce medical terminology and help students apply it in doctor-patient communication.

"A Guide to Polish in Medical Practice" is addressed to English speaking students who are studying medicine in Poland. Praca zawiera Ponadto Leksyka niezbędne na uczelni, w szpitalu i aptece. The vocabulary and phrases include the anatomy of particular systems, diseases and their manifestations, taking history (dialogues), examining and diagnosing, Prymus well Orzeł disease and case presentations.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz