worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców 
(ebook)

Dysertacja pozwól i rodzicom, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych tudzież organom prowadzącym na lepszą organizację nauki dzieci niepełnosprawnych, prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów prawa plus wypełnianie obowiązków organizatorów oświaty. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych a także zobaczymy formy spełniania Na skutek nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególności przez: zagwarantowanie Wskroś władze lokalne edukacji dostosowanej Ku potrzeb, predyspozycje i talentów tych uczniów, łączenie zajęć edukacyjnych z organizacją zajęć rewalidacyjnych, kreatywności i sportowo-rekreacyjnych, tworzenie strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnymi niepełnosprawnością mi tudzież maniery kształcenia specjalnego najbliżej miejsca zamieszkania. Publikowanie jest kompendium standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych a również innych placówkach prowadzonych Wskutek jednostki samorządu terytorialnego. Kuratorom ułatwi śledzenie i ocenę realizacji prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej W stronę działań edukacyjnych, dostosowanych W stronę ich potrzeb i predyspozycje rozwojowych,.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz