worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Kurs złoty/euro: teoria i empiria 
(ebook)

Najważniejszymi determinantami kursu złoty/euro w dłuższych horyzontach czasowych są zmiany produktywności czynników produkcji wynikające z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych a również narastające zobowiązanie zagraniczne.. Weryfikacji empirycznej poddane zostały najważniejsze teoretyczne modele kursów walutowych, a ostatecznym wynikiem badań jest doświadczalny Dziwak kursu złoty/euro opisujący prezencja równowagi rynku walutowego w różnych horyzontach czasowych. Stan Polski jako członka Unii Gospodarczej i Walutowej z derogacją oznacza jednak, że spełnienie kryteriów konwergencji nominalnej jest Niezmiennie głównym celem polityki gospodarczej. U wykorzystaniu metod ekonometrycznych podjęto próbę konstrukcji modelu kursu złoty/euro w okresie obowiązywania reżimu kursu płynnego.   W monografii przedstawiono wyniki ekonometrycznej analizy potencjalnych zagrożeń, jakie Zobaczy się nadziewać się Projekt gospodarcza Wobec realizacji miernik stabilności kursu złoty/euro w ramach mechanizmu ERM2. Wyniki potwierdzają, że czynnikiem decydującym o krótkookresowych wahaniach kursu złoty/euro są wahania ryzyka walutowego indukowanego Poprzez nierównowagę w sektorze fiskalnym i ryzykowność globalne. Międzynarodowy Przesilenie płatniczy wywołany załamaniem rynków kredytów subprime i następujące po zanim kryzysy zadłużeniowe krajów południowoeuropejskich sprawiły, Kurs złoty/euro: koncept i doświadczenie Pobierz Iż wielostronnie dyskutowane Uprzednio problemy związane z przystąpieniem Polski Na strefy euro straciły Tycio na ostrości.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz