worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV – początek XVII wieku) 
(ebook)

W kulturze piśmienniczej Słowian południowych, przede wszystkim Bułgarów, Czas rozpoczynający Rozrabiać od schyłku XV wieku i obejmujący wieki XVI i XVII jest postrzegany Nie raz i nie dwa jako Część zapowiadający dobę przednarodową czasów nowożytnych. Obserwacja starodruków słowiańskich łączy Wygłupiać się Stuprocentowo z opisem procesów, które zdeterminowały Debiut nowożytnych języków literackich obszaru Slavia Orthodoxa, w tym – z wpływem wspólnego dla prawosławnych Słowian liturgicznego języka cerkiewnosłowiańskiego, podlegającego W tamtych/tych czasach coraz silniejszej normalizacji i kodyfikacji. Wiąże Zbytkować to w szczególności ze stopniowym zastąpieniem wielowiekowej tradycji rękopiśmiennej rozwijającą Dokazywać W tamtych/tych czasach cyrylicką książką drukowaną, która – po inkunabułach krakowskich i czarnogórskich – była wydawana w takich ośrodkach, jak: Tărgoviște, Praga, Wenecja, serbskie klasztory, Wilno, a Również Moskwa, Zabłudów, Lwów, Ostróg i Niemało innych. Niniejsza Biały kruk stanowi propozycję spojrzenia na złożoną i wieloaspektową problematykę tego okresu z perspektywy historyka języka..

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz