worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy 
(ebook)

Kwestie: odszkodowania przysługującego pracownikowi od pracodawcy z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z umowy przedwstępnej, z tytułu naruszenia zasady równego traktowania A również dyskryminacji, nieprzeciwdziałania mobbingowi, szkód wyrządzonych bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę, uznania W czasie wadliwą dokumentację pracowniczą, a Oprócz tego W trakcie wypadki Na/o dwa kroki pracy, choroby zawodowe, w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem społecznym i Koniec końcem/ końców odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy z tytułu ograniczenia pracownika w podejmowaniu innej aktywności zawodowej będącej wynikiem zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Książczynka zawiera rozważania dotyczące problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy W obliczu pracownika. Z powodu kształtu odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z regulacji prawa pracy Projektodawczyni rozważa także, w jakim zakresie normatywne granice tej regulacji, mogą Bytować rozszerzone w drodze odpowiedniego zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego, a w konsekwencji Wariant przyznania pracownikowi prawa Na dochodzenia uzupełniających roszczeń odszkodowawczych.. Jest to pierwsza Słowo drukowane Dogłębnie ujmująca tytułowe zagadnienie. Rozważania wzbogacone zostały o analizę poglądów doktryny Plus bogatego orzecznictwa sądowego. Twórczyni omawia m.in.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz