worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych 
(ebook)

Do czasów obecnych, plecy alokacji i odzysku ciepła odpadowego ze spalin wylotowych stosowane w węglowych blokach energetycznych polskich i zagranicznych, postępowanie kondensacji pary wodnej w obecności gazu inertnego jak również przegląd termiczny kondensacyjnego wymiennika ciepła, metodologię obliczeń ekonomicznych rentowności wykorzystania ciepła w bloku referencyjnym o mocy 900 MW tudzież w bloku ciepłowniczym o mocy 100 MW, analizę zdolność wykorzystania ciepła odpadowego odzyskanego ze spalin kotłowych z bloku energetycznego o mocy 900 MW, wykorzystanie materiałów ze zmianą fazy w akumulacji ciepła Ku zastosowań w energetyce, ciepłownictwie Bądź budownictwie, poważanie odzysku ciepła na przewód sądowy odsiarczania, powstawanie zanieczyszczeń i korozję wymienników, materiały stosowane w mokrej wapiennej instalacji odsiarczania spalin. Przedstawione w monografii wyniki są skierowane Na pracowników uczelni wyższych, pracowników branży energetycznej plus studentów wydziałów energetycznych i inżynierii środowiska.. W kolejnych rozdziałach autorzy przedstawili: historię rozwoju bloków energetycznych węglowych od pierwszej elektrowni z 1882 r. Badania procesu odzysku (z wykorzystaniem procesu kondensacji pary wodnej ze spalin) i zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych bloków energetycznych węglowych, wpływu odzysku ciepła na procesy odsiarczania spalin a również korozję wymienników ciepła mają na celu referat technologii podwyższającej niezawodność bloków energetycznych. Paleotyp jest podsumowaniem pracy zespołów badawczych biorących miejsce w Programie Strategicznym Zaawansowane technologie pozyskiwania energii.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz