worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Opodatkowanie dochodów transgranicznych 
(ebook)

Janusz KudłaOpracowanie zawiera Streszczenie zagadnień związanych m.in. Jodatek u źródła – Należność podatkowa pobierany w przypadku płatności transgranicznych, w których Subiekt otrzymujący Obroty (podatnik) ma inną rezydencję podatkową. Osią pracy są uregulowania Konwencji Modelowej OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podatkowe uregulowania unijne i krajowe zasady opodatkowania dochodów zagranicznych A również otrzymywanych Via nierezydentów. Ooptymalizacja podatkowa (inne Podatki samego funduszu Układ niżowy innych podmiotów, a Tudzież specyficzne Ciężar fiskalny zysków z funduszy kapitałowych). Z opodatkowaniem: dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej Niedaleko na Ziemia innego państwa w formie zakładu, w tym kwestie związane z opodatkowaniem dochodów z działalności opartej na technologiach cyfrowych, dochodów spółki zagranicznej A również Ojej udziałowców, w tym europejskiej spółki akcyjnej, Udział procentowy Jak również należności licencyjnych w stosunkach międzynarodowych,  dochodów z pracy najemnej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Marcin Jamroży Znachor habilitowany nauk ekonomicznych, Konsyliarz nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Opodatkowanie dochodów transgranicznych Pobierz Handlowej w Warszawie, Zwierzchnik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych A również Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami; Znawca podatkowy, radca prawny, Druga strona w R dl & Partner, Penis Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Na Spraw Doradztwa Podatkowego, Fiutek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego."Książka stanowi Przekładaniec tekstów dotyczących regulacji prawnych związanych z opodatkowaniem międzynarodowym i ich aplikacji w praktyce gospodarczej. Zainteresuje pomioty świadczące usługi doradztwa podatkowego, pracowników administracji podatkowej, a Oprócz tego słuchaczy studiów podyplomowych A także studentów..

Dr hab. Dzieło przeznaczona jest dla przedsiębiorców działających transgranicznie Czy też korzystających z usług personelu zagranicznego. Wątek Ów jest Ciekawy dla osób dokonujących rozliczania podatków w sytuacji występowania zbiegu ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego." Prof.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz