worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Opodatkowanie dochodów transgranicznych 
(ebook)

Temat Ów jest arcyciekawy dla osób dokonujących rozliczania podatków w sytuacji występowania zbiegu ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego." Prof. Toptymalizacja podatkowa (inne ciężar fiskalny samego funduszu depresja innych podmiotów, a Oprócz tego specyficzne podatki zysków z funduszy kapitałowych). Z opodatkowaniem: dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej o miedzę na powierzchnia innego państwa w formie zakładu, w tym kwestie związane z opodatkowaniem dochodów z działalności opartej na technologiach cyfrowych, dochodów spółki zagranicznej Tudzież O Jezu udziałowców, w tym europejskiej spółki akcyjnej, procent I należności licencyjnych w stosunkach międzynarodowych,  dochodów z pracy najemnej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zodatek u źródła – Należność podatkowa pobierany w przypadku płatności transgranicznych, w których Subiekt otrzymujący sprzedaż (podatnik) ma inną rezydencję podatkową. Osią pracy są uregulowania Konwencji Modelowej OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podatkowe uregulowania unijne i krajowe zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Plus otrzymywanych Poprzez nierezydentów. Dzieło przeznaczona jest dla przedsiębiorców Opodatkowanie dochodów transgranicznych Pobierz działających transgranicznie Ewentualnie korzystających z usług personelu zagranicznego. Zainteresuje pomioty świadczące usługi doradztwa podatkowego, pracowników administracji podatkowej, a Oprócz tego słuchaczy studiów podyplomowych Plus studentów..

Dr hab. Marcin Jamroży Eskulap habilitowany nauk ekonomicznych, Konsyliarz nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, boss Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych Plus Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami; Mentor podatkowy, radca prawny, Kontrahent w R dl & Partner, Interes Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Na Spraw Doradztwa Podatkowego, Kończyna Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego."Książka stanowi Menażeria tekstów dotyczących regulacji prawnych związanych z opodatkowaniem międzynarodowym i ich aplikacji w praktyce gospodarczej. Janusz KudłaOpracowanie zawiera Recenzja zagadnień związanych m.in.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz