worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz 
(ebook)

W komentarzu w patent generalny i przystępny omówiono wszystkie zmiany W kierunku ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które weszły w egzystencja z dniem 1 stycznia 2016 r. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych, doradców podatkowych, sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących pchać się sprawami podatkowymi z tej dziedziny. Autorzy wyjaśniają poszczególne regulacje i ukazują okoliczności towarzyszące stosowania prawa podatkowego w odniesieniu W stronę analizy konkretnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego a także wojewódzkich sądów administracyjnych.W opracowaniu zaprezentowano m.in.: zmiany defi nicji legalnych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i ich konsekwencji dla działania podatkowej, zmiany konstrukcji podatnika podatku od nieruchomości, stawek a także zwolnień ustawowych, nowe regulacje w zakresie opłat lokalnych wprowadzenia fakultatywności tych opłat, A także Jeszcze wprowadzenia opłaty reklamowej, zmiany dotyczące sformułowania zakresu a także abc opodatkowania w podatku rolnym, zakresu zwolnień ustawowych i ulgi klęskowej, zmiany w zakresie stawki podatku leśnego, wprowadzone w podatku rolnym i leśnym regulacje upraszczające , będące konsekwencją odpowiednich zmian dokonanych w zakresie podatku od nieruchomości. Zaintereseuje Dodatkowo podatników plus przedstawicieli doktryny.. Książeczka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawa miejscowego w zakresie podatków i opłat lokalnych. A także przedstawiono regulację o opłacie reklamowej, która weszła w entuzjazm w dniu 11 września 2015 r.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz