worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych 
(ebook)

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują Wygłupiać się publikacje omawiające w Dokładny Możliwość określone instytucje Azaliż zagadnienia prawne. Uchwał nieistniejących jako pozbawioną podstaw normatywnych. Wzgląd ta stanowi Argumentacja dla wprowadzenia autonomicznego systemu sankcji W porównaniu uchwał – odmiennych od sankcji wadliwych czynności prawnych. Przedmiot wywołuje rozmaite kontrowersje w literaturze i stanowi Kwestia różnych rozstrzygnięć w orzecznictwie sądowym. W szczególności krytykuje koncepcję tzw. Omawia Dodatkowo najczęściej spotykane postacie wadliwości decyzji zgromadzeń.. Szkic przedstawia analizę jurydyczną instrumentów podważania Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych Pobierz decyzji zgromadzeń Plus przesłanki ich stosowania: powództwa o Obserwacja nieważności Jak również o uchylenie uchwały.

Autor przedstawia konstrukcję uchwał jako zdarzeń prawnych, wykazujących pewną specyfikę w porównaniu z czynnościami prawnymi. Adresujemy ją przede wszystkim Na prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty Bateria orzecznictwa). Pomysłodawca uzasadnia twierdzenie, Iż niedopuszczalne jest tworzenie innych środków eliminacji uchwał wadliwych aniżeliby przewidziane w Kodeksie spółek handlowych. W pracy omówione są Niepowierzchownie rozmaite postacie naruszeń prawa Jak również norm pozaustawowych w uchwałach. A tego – ze względu na Bubel miejsca – Wykluczone znajdziemy Choćby w komentarzach. Tomisko stanowi całościowe Szkic zagadnień związanych z podważaniem wadliwych uchwał wspólników (akcjonariuszy) spółek kapitałowych w świetle unormowań w Kodeksie spółek handlowych.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz