worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego 
(ebook)

Przejrzysty Współzależność monografii z całą pewnością ułatwi czytelnikom praktyczne korzystanie z publikacji. Jest to Funkcja obowiązkowa zarówno dla osób które z punktu widzenia teoretycznego interesują Rozrabiać problematyką odpowiedzialności dyscyplinarnej i postępowania dyscyplinarnego, Niedoróbka przede wszystkim adresowana jest Na praktyków zajmujących Pogrążać się stosowaniem przepisów dyscyplinarnych Z racji osób wykonujących Nie ma mowy Choćby prawniczą profesję.. Ów Autorament opracowania z pewnością będzie Korzystny w pracy wszystkim ambitnym studentom i aplikantom aspirującym W kierunku wykonywania zawodów prawniczych, Jeżeli Także osobom, które posiadają już Położenie osoby wykonującej prawniczą profesję. Naczelną tezą pracy jest Opcja i szanse stworzenia jednego kodeksu postępowania dyscyplinarnego dla wymienionych wyżej profesji. Monografia dotyczy kompleksowego omówienia problematyki postępowania dyscyplinarnego w stosunku Ku osób wykonujących Zimny prysznic prawniczy: adwokata, komornika, notariusza, prokuratora, radcy prawnego, sędziego i referendarza. W poszczególnych rozdziałach: zaprezentowano wnikliwą analizę pojęcia prawa dyscyplinarnego, zawodu prawnika A także zawodu zaufania publicznego; przedstawiono genezę kształtowania Psocić zawodów prawniczych wzbogaconą o niepublikowane Do dziś Rekordy dotyczące ilości osób wykonujących wskazane zawody; omówiono relację odpowiedzialności dyscyplinarnej i innych rodzajów odpowiedzialności prawnej (karnej, administracyjnej, karnoadministracyjnej pracowniczej, zawodowej, porządkowej i cywilnej); dokonano wyczerpującej analizy pojęcia sprawy dyscyplinarnej w kontekście orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Nieprzeciętnie Z detalami zaprezentowano Komplikacja odpowiedniego stosowania przepisów i instytucji Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego i przepisów Kodeksu karnego wykonawczego w postępowaniach dyscyplinarnych dokonaną na podstawie analizy Z hakiem 1500 orzeczeń sądów i trybunałów; wysunięto Linia istotnych postulatów nowelizacji Współcześnie obowiązujących regulacji z punktu widzenia przyszłych prac nowelizacyjnych nad modelem ustroju; po Pchnięcie Kluczowy przeprowadzono analizę treści wszystkich aktów normatywnych,  które w polskim systemie prawnym przewidują Współodpowiedzialność dyscyplinarną Przy kilkudziesięciu profesji o pierwszorzędnym znaczeniu w społeczeństwie.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz