worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim 
(ebook)

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne Rozprawa problematyki praw pokrewnych W stronę nadań Prawa W stronę nadań programów radiowych i telewizyjnych w Bez mała autorskim Pobierz programów radiowych i telewizyjnych. Rozgłośnia i Szklane okienko w ostatnich latach podlegają dynamicznym zmianom, z uwagi przede wszystkim na Rozrost internetu i interaktywnych usług. Album stanowi To znaczy próbę odpowiedzi na powyższe problemy. Zagadnienia dotyczące praw nadawców przedstawiono w szerokim kontekście regulacji wspólnotowych I rozwiązań międzynarodowych, uwzględniając najnowsze kierunki zmian, na podstawie przygotowywanego traktatu WIPO o prawach organizacji nadawczych. Rozważania dotyczące zabezpieczeń technicznych wzbogacono o Studium problematyki dostępu warunkowego. Przeznaczenie regulacji prawnych w warunkach ciągłych zmian w tej dziedzinie przysparza Niejeden trudności Poza tym dlatego, Iż brakowało Póty szerszej analizy podstaw prawnej konstrukcji ochrony nadań programów. W System wycieńczający przedstawiono rozwiązania ustawy o Nieomal autorskim i prawach pokrewnych.

W książce porusza Stawać na głowie Wszechstronny Horyzont zagadnień: od analizy podstawowych zagadnień konstrukcyjnych praw W kierunku nadań programów, po aktualne problemy powstające na styku rozwiązań prawnych i postępu technologicznego w dziedzinie mediów..

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz