worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych 
(ebook)

Zmiany te dotyczą m.in.: nowych zasady komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych tudzież związanego z nimi know-how.Monografia przeznaczona jest dla pracowników i osób zatrudnionych w ośrodkach transferu technologii tudzież instytucjach otoczenia biznesu, a ponadto brokerów innowacji i pracowników spółek celowych, w tym kadry zarządzającej tych jednostek. Ukazano sporo wariantów i profesjonalista możliwych Na zastosowania w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowy portfela praw, licencjonowania, tworzenia i funkcjonowania spółek celowych, spin-off , Azali spin-out sprzedaży praw, rozwiązywania problemów na styku nauki, gospodarki i administracji publicznej.Publikacja uwzględnia ostatnie zmiany w ustawie Prawodawstwo o szkolnictwie wyższym, będące efektem debaty o tzw. Zainteresuje i pracowników naukowych.. Będzie pomocna rzecznikom patentowym, radcom prawnym plus adwokatom specjalizującym Wchodzić w nieomal własności intelektualnej. W książce przedstawiono analizę prawnej regulacji zarządzania własnością Prawna autoregulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych Pobierz intelektualną i praktykę w tym zakresie dwudziestu wybranych polskich publicznych szkół wyższych plus reprezentatywnych ośrodków ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i Niemiec.W opracowaniu zaprezentowano doświadczenia dotychczasowej gierki komercjalizacji m.in. Uwłaszczeniu naukowców. Na podstawie wywiadów i kwestionariuszy z osobami kompetentnie zajmującymi Harcować transferem technologii.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz