worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych 
(ebook)

Publikacja zawiera Oprócz tego Mieszanka polskich rozwiązań prawnych z wiedzą o etiologii przestępstw seksualnych, a Też wiedzą o skutecznych sposobach oddziaływania na sprawców tych przestępstw i zapobieganiu recydywie. W książce dr. Macieja Bocheńskiego zostały Jeszcze zaprezentowane wyniki prowadzonych Za przyczyną autora kryminologicznych badań empirycznych dotyczących stosowania w praktyce wymiaru sprawiedliwości instytucji prawnych „dedykowanych” dla sprawców przestępstw seksualnych.. W monografii zostały zaprezentowane najbardziej wpływowe Współcześnie koncepcje wyjaśniające etiologię przestępczości seksualnej, A także Na dobitek/ dobitkę wypracowane w Niejeden krajach rozwiązania mające Pomagać skutecznemu zapobieganiu ponownemu popełnieniu przestępstwa Wskroś sprawcę przestępstwa seksualnego. Z kryminologicznego i kryminalno-politycznego punktu widzenia. Druk stanowi próbę kompleksowej oceny regulacji prawnych dotyczących form reakcji karnej W związku z sprawców przestępstw zgwałcenia i obcowania płciowego z małoletnim Niżej 15 r.ż.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz