worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii 
(ebook)

Liczne gremium Autorów, będących przedstawicielami nauki i praktyki, wyjaśnia wyjątek nielegalnego poboru energii i problemy z zanim związane w zakresie publicznego prawa gospodarczego (zwłaszcza w kontekście regulacji prawa energetycznego a także podatkowego), prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem podstaw i zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej podmiotów na bakier z prawem pobierających energię) jak również prawa karnego. Nadto w monografii znalazło wtranżalać się streszczenie socjologicznego tła tytułowego zjawiska, doświadczeń z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących tego problemu, a tudzież uwagi prawnoporównawcze na tle niemieckich rozwiązań prawnych poświęconych nielegalnemu poborowi energii. Monografia niniejsza stanowi pierwsze kompleksowe rozprawka prawnej problematyki nielegalnego poboru energii. Oddana w ręce Czytelników monografia adresowana jest W stronę prawników zajmujących wtranżalać się problematyką nielegalnego poboru energii, w tym sędziów, pełnomocników przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców energii, prokuratorów, a i zająć jak Bóg da zarządców nieruchomości..

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz