worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
(ebook)

Ich ważnym źródłem Dawny m.in. Przy przygotowywania skarg Ku ETPC Czyżby rozstrzygania w sprawach dotyczących problemów o charakterze systemowym Czy (też) strukturalnym. Dzieło jest przeznaczona dla zarówno dla praktyków - sędziów, adwokatów Tudzież radców Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Pobierz prawnych, A także i dla pracowników naukowych wydziałów prawa zajmujących Wdawać się omawianą problematyką.. Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym Traktat w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej A także innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych. Autorzy dokonali oceny procedury pilotażowej z perspektywy ogólnego prawa międzynarodowego, a W dodatku omówili źródła nieprawidłowości w działaniu krajowego porządku prawnego. Obrady przeprowadzone z osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie tego mechanizmu: sędziami ETPC, pracownikami Kancelarii Trybunału Jak również przedstawicielami Komitetu Ministrów Rady Europy. Opracowanie zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej Tudzież metodach implementacji wyroków pilotażowych.

Przedstawione wiadomości będą pomocne np.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz