worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Słowianie Zachodni: dzieje, obyczaje, wierzenia. Tom I. Część I: Słowiańszczyzna północno-zachodnia od I do VI wieku po Chrystusie 
(ebook)

W. Księga Doskonały dzieła „Słowianie Zachodni” omawia następujące tematy:- Oznaczenie starożytnych o krajach na środek nocy od Alp i Dunaju położonych- Germania Stosownie do czegoś wiadomości starożytnych, w epoce od I. Swewi i Swawi- Słowianie i Szwaby- Obrachunek ludów Obok nazwą Swewów słynącychW części drugiej omawia takie zagadnienia: - Ziemianie- Ludy Durzyńsko-Serbskie: Hermundury - Durzyńcy, Chaemae - Kamieńczanie, Parmae-Kampi - Kubanie Parmscy, Mugilones - Mogilanie,  Zumi - Szumawy, Batini - Budyszanie, Sibini - Srbini.- Ludy Morawo-Czeskie: Markomani - Morawanie, Baemi - Czechy, Kvadi - Wagi, Rakatr - Rakusy, Naristi - Nardanie, Adrabae-Kampi - Habrowscy Kubanie, Baemo-chemae - Bemscy Kamieńczanic, Korkonti - Korkonoszy- Ludy czczące „Nertę”: Reudigni - Radogoszczanie, Aviones, Angli, Varini - Warny, Eudosi - Doszanie,  Suardones - Swartowianie, Nuitones- Ludy Pomorza bałtyckiego: Sedini - Szczecinianie,  Aelveones - Olinianie, Rugii - Rani, Lemovii - Lebanie, Gotoni - Gdańszczanie, Bugunti - Bukowianie, Carini - Wkrzanie- Ludy na łąkach Pośród Wisłą a Wezerą: Lankobardi - Lągo-brdanie, Lingae - Lążanie, Kalukones - Koluchowianie, Helvecones - Hobolanie, Elysii - Olesznianie, Manimi, Diduni - Diedoszanie, Buri - Boranie, Arii - Wartanie, Nahanarvali - Nadnarwianie- Górale u wierzchowin Odry i Wisły: Marsigni - Marszowani, Osi - Osy, Buri - Boranie, Gotini- Zakończenie. Po Chr- Narody na ziemiach starożytnej Germanii- Granice Słowian od zachodu Opierając się na czymś Jornandesa- Swewy i Teutoni- Symetria nazwisk: Swewy i Słowianie. Na VI.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz