worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914 
(ebook)

Niniejsza rozprawa jest poświęcona rozwijającym chuliganić w tym czasie patologiom społecznym, które w badanym okresie i na naszych oczach są uważane w okresie żywotnie groźne: alkoholizmowi, prostytucji, „handlowi żywym towarem”, dzieciobójstwu, porzucaniu dzieci, aborcji, krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci prowadzącemu Ku powstania grupy „dzieci ulicy” a także demoralizacji i przestępczości nieletnich. Zawiłość podejmowanego zagadnienia spowodowała, iż zasadne było sięgnięcie W stronę ustaleń specjalistów z pokrewnych dyscyplin naukowych – pedagogów, historyków społecznych, historyków prawa i medycyny, literaturoznawców. Metodologię badań historyczno-pedagogicznych starano swawolić powiązać z metodami badań idei, myśli i ekspert pedagogicznych. Wzbogaciło to pracę, będącą monografią o charakterze historyczno-pedagogicznym, o interdyscyplinarną refleksję nad badanymi zjawiskami.. Przemiany społeczno-ekonomiczne w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, prócz pozytywnych konsekwencji, niosły ze sobą polaryzację społeczeństwa, eskalację biedy i zjawisk dewiacyjnych. Analizie poddano opinie i poglądy społeczeństwa Królestwa Polskiego na fabuła uwarunkowań tych zjawisk, ich przejawów i konsekwencji. Celem pracy było jeszcze Epitet skuteczności owych działań Społeczeństwo Królestwa Polskiego w porównaniu patologii społecznych w latach 1864–1914 Pobierz i ich znaczenia w modernizacji życia społecznego na przełomie XIX i XX w.

Równolegle dziedzina badań stanowiły inicjatywy społeczne o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i opiekuńczo-wychowawczym na przynależność osób najuboższych, opuszczonych, zaniedbanych, wykazujących zachowania patologiczne.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz