worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym 
(ebook)

W monografii omówiono m.in. Sąd konsumenta w polskim i europejskim systemie prawnym, właściwości upoważniony a również rodzaje spraw o ochronę konsumentów, ze wskazaniem, które z nich mogą przebywać rozpoznawane i rozstrzygane w postępowaniu cywilnym. Przy tym w publikacji wskazano alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji tudzież Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym Pobierz postępowania arbitrażowego. Omówiono działka organizacji społecznych (pozarządowych), prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich plus powiatowego rzecznika konsumentów w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym. Wolumin wyjątkowo polecana jest sędziom, adwokatom a także radcom prawnym, a tudzież powiatowym rzecznikom konsumentów i organizacjom społecznym (pozarządowym). Używać z niej mogą dodatkowo przedsiębiorcy i konsumenci występujący jako pagina w postępowaniu cywilnym.. Przedmiotem analizy są poza tym relacje europejskiego prawa konsumenckiego W kierunku krajowego prawa procesowego w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz