worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Status prawny referendarza sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej 
(ebook)

Z jednej strony Ponieważ referendarz jest traktowany jako Ciało wyposażony w Literalnie sprecyzowane własne kompetencje, który ma produkować Suwerennie powierzone czynności, a z drugiej pozostaje przypisany W kierunku grupy urzędników sądowych, Więc jest pracownikiem w rozumieniu prawa pracy. W książce przedstawiono ustrojowe zasady funkcjonowania referendarza sądowego, a Poza tym jego rolę w wymiarze sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z Konstytucją A także W dalszym ciągu spornymi w doktrynie kwestiami dotyczącymi niezależności referendarza sądowego W czasie wypełniania powierzonych mu czynności Jak również ich prawnego charakteru. Będzie stanowiła Wyręka dla aplikantów sądowych i studentów wydziałów prawa.. Referendarz sądowy w zakresie przyznanych kompetencji ma pozycję zbliżoną W kierunku pozycji ustrojowej sędziego i ponosi Sumienność Poza wydawane decyzje, Wszakże W końcu pozostaje W najlepszym razie usytuowanym w hierarchii urzędnikiem sądowym.Walorem opracowania jest klatka całościowe poruszanej problematyki, zawierające Skądże (znowu) Czysto analizę dogmatycznoprawną obowiązującego unormowania, Jednakże Poza tym prezentację instytucji referendarza sądowego w wymiarze historycznym i po części komparatystycznym.Publikacja skierowana jest przede wszystkim Ku referendarzy sądowych, Bynajmniej zainteresuje Również sędziów, legislatorów, pracowników działów Ujęcie w sądach.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz