worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji. Rozdział 3 
(ebook)

Autorzy zajęli Wściubiać się w książce modelowaniem prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich 10 lat, koncentrując swoją uwa­gę na doborze metod, ich modyfikacji, doborze odpowiedniej próby uczącej i testującej, identyfikacji kluczowych wskaźników plus testowaniu skutecz­ności proponowanych metod z uwzględnieniem różnych wersji modeli. W książce Godzi się zalecić trzy bałwany rozważań: teoretyczny, oparty na najnow­szej literaturze z zakresu omawianego problemu, metodyczny, prezentowany w postaci modelu dyskryminacyjnego i sztucznych sieci neuronowych a także aplikacyjny, wyrażający Wkopywać się próbą wdrożenia tego modelu w warunkach polskich..

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz