worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz 
 (ebook)

Będzie cennym narzędziem dla wykładowców prowadzących Lekcje z zakresu ochrony zdrowia Jak również dla studentów.. Posiłkowo autorzy zaproponowali sposoby interpretacji zagadnień i pojęć zawartych w komentowanej ustawie, które budzą najwięcej wątpliwości Ewentualnie Również są niejednoznaczne. Dotyczy to Nade wszystko kwestii struktury organizacyjnej podmiotów leczniczych, ich rejestracji i kontroli Plus przeprowadzania przekształceń organizacyjnych.Adresaci: Glosa przeznaczony jest przede wszystkim dla osób Profesjonalnie związanych ze środowiskiem ochrony zdrowia, Uchybienie Również dla urzędników administracji publicznej Plus prawników. W komentarzu omówiono m.in.: zadania i Praktyki podmiotów wykonujących Czynności leczniczą Tudzież podmiotów je tworzących (gmin, powiatów, województw) wynikające Takiego Zaledwie z omawianej ustawy, Mankament W dodatku z innych przepisów; relacje podmiotów wykonujących Proceder leczniczą z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia; odniesienia regulacji ustawowych W kierunku praw pacjenta.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz