worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych 
(ebook)

  Triumf wydajnej redukcji stężenia związków biogennych i węglowych w niejeden przypadkach jest zadaniem Diabelsko trudnym ewentualnie bezceremonialnie niemożliwym lilak przeprowadzenia odpowiednich zabiegów technologicznych i prac modernizacyjnych. Identyfikacja potencjalnych perspektywy aplikacyjnych zaprezentowanych urządzeń plus technologii pozwoli na realną ocenę ich wprowadzenia i zastosowania na konkretnych oczyszczalniach ścieków. Dyscyplina Procesy biologicznego oczyszczania ścieków eksploatowane w recepta znamienny mogą udzielić całkowite oczyszczenie ścieków i uzyskanie parametrów pozwalających na ich bezpośrednie odprowadzenie W stronę wód powierzchniowych. Korzyści omawia metody i urządzenia, które pozwalają na zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków koło względem degradacji substancji związków organicznych, usunięcia azotu a także biologicznej precypitacji związków fosforu; pomaga w dobraniu odpowiedniej technologii dla konkretnych oczyszczalni ścieków; przedstawia nowe, niestosowane ogólnie metody; posiada wygodną formę - pakiecik PDF, który ułatwi szybkie oryginalnie informacji.. Edycja przedstawia metody pozwalające na zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków, które mogą dochować się wprowadzone Na istniejących i funkcjonujących obiektów.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz