worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego 
(ebook)

Niewątpliwym atutem książki jest to, Iż rozważania teoretyczne prowadzone są na kanwie konkretnych spraw sądowych, m.in. Rozważania uzupełnione są ciekawymi przykładami z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.Wśród autorów książki są uznani samodzielni Kolektyw nauki Plus liczne Gremium młodszych, Wada mających już godziwy dorobek, pracowników naukowych. Niniejsza monografia poświęcona jest problematyce kolizji wolności wypowiedzi A także wolności religijnej, a Przeto wolności należących Na fundamentów demokratycznego państwa prawnego i Dzisiaj zyskujących coraz większe znaczenie. Adama „Nergala” Darskiego, Doroty „Dody” Rabczewskiej Czyżby „Gościa Niedzielnego”. Autorzy publikacji przedstawiają Myśl kolizji norm Jak również podejmują próbę wskazania optymalnych sposobów Jejku rozstrzygnięcia. Są to w większości praktycy (sędziowie, adwokaci, radcowie prawni), Słucham wprowadza Ku monografii Nader Prawomocny Część składowa empirii.Książka przeznaczona jest dla prawników, a Oprócz tego wszystkich osób zainteresowanych problematyką wolności wypowiedzi, wolności religijnej Tudzież ich wzajemnymi interakcjami..

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz