worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej) 
(ebook)

Przedstawienie niektórych tematów Jak słychać Sterczeć przydatne Ponadto dla studentów chemii. Zagadnienia skryptu dotyczy: budowy atomu, układu okresowego, wiązań chemicznych, równowagi w roztworach, analizy jakościowej kationów, Opis jakościowej anionów, równowagi kwasowo-zasadowej, analizy ilościowej i alkacymetrii (analizy miareczkowej, wskaźników w alkacymetrii, krzywych miareczkowania mocnych kwasów zasadą i na rezygnacja ‒ słabej zasady mocnym kwasem, doboru wskaźnika alkacymetrycznego, oznaczenia wodorotlenku sodowego i węglanu sodowego), reakcji redoks (potencjałów redoks, przykładu elektrody wodorowej, szeregu napięciowego metali, równowagi reakcji redoks, reakcji zahamowanych, amfoterycznych substancji redoks, wpływu środowiska na reakcje redoks, wpływu kompleksowania na reakcje redoks, krzywych miareczkowania redoks, wskaźników redoks), potencjometrii, kolorymetrii, kompleksometrii, nazewnictwa i izomerii związków kompleksowych. Dodatkiem W kierunku całości są podstawowe wiadomości o logarytmach: Optyka logarytmu, jego własności i ofiara dziwny logarytmów.. Podręcznik zawiera źródła dodatkowy dla studentów I Wiosna kierunku biologia i biotechnologia W stronę wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej prowadzonych na tych kierunkach.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz