worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości 
(ebook)

Publikacja zawiera fura przykładów ilustrujących głównie trudne zagadnienia. Szkic zawiera ewidencja kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości a także rejestr kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Główne części publikacji to: tabela kont syntetycznych w zakresie, który pozwala capnąć wszystkie zdarzenia w Lekarstwo umożliwiający sporządzenie sprawozdania finansowego w kształcie wymaganym Za pomocą ustawę o rachunkowości a także Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, felieton Ku każdego zespołu kont obejmujący Odcinek wprowadzającą a także szczegółowe wyjaśnienia W kierunku poszczególnych kont, szczegółowe wyjaśnienia dla każdego konta syntetycznego z typowymi zapisami księgowymi i wskazaniami W kierunku rozwinięcia analitycznego zapewniającego spełnienie wymagań związanych ze sporządzeniem bilansu (w tym informacji dodatkowej), klasyfikacji GUS, rozrachunków z budżetem, procedury sporządzenia bilansu plus rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont.. W obszernym komentarzu W stronę każdego zespołu kont przedstawiono definicje, podstawowe pojęcia, zasady wyceny wspólnie z omówieniem różnic śród MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz