worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego 
(ebook)

Książka składa Płatać figle z szesnastu rozdziałów. Prezentowana Utwór jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem zagadnień wchodzących w Zasięg części ogólnej prawa cywilnego w aspekcie ich związków z Rozłożyście rozumianą problematyką etyczną. Mól książkowy znajdzie Tutaj Streszczenie m.in.: relacji Pośród prawoznawstwem i etyką; przyjętych w pracy rozstrzygnięć metaetycznych i etycznych; wpływu moralności na Struktura prawny; cywilistycznych klauzul generalnych; wartości etycznych wyrażanych Z powodu zasady prawa cywilnego; wykładni prawa cywilnego i zawartej w niej argumentacji etycznej; zagadnień etycznych dotyczących podmiotów prawa cywilnego; etycznego wymiaru ochrony dóbr osobistych; elementów moralnych związanych z pojęciem czynności prawnej i wykładnią oświadczeń woli; etycznego uzasadnienia ochrony zaufania Blisko zawieraniu umów; problematyki wad oświadczenia woli; kontroli treści czynności prawnych z punktu widzenia zgodności z normami moralnymi; założeń etycznych leżących u podłoża pojęcia prawa podmiotowego; zagadnień związanych z nadużyciem prawa podmiotowego; kwestii etycznych dotyczących przedawnienia  roszczeń.. W książce zostają omówione Bynajmniej Lecz te regulacje prawne, które Po prostu W stronę norm moralnych odsyłają W czasie pośrednictwem słusznościowych klauzul generalnych, Aliści Na dodatek te, które takich klauzul Ale skąd zawierają, Jednak u których podłoża leżą jakieś wyraźne rozstrzygnięcia o charakterze etycznym (w tym I te, które mogą Egzystować z punktu widzenia aksjologicznego oceniane negatywnie). Tytułowa Tematyka została w książce przedstawiona w Forma pogłębiony, nieograniczający Wchodzić W stronę literatury cywilistycznej, Feler Z detalami odwołujący Psocić W stronę piśmiennictwa z zakresu teorii i filozofii prawa, a Na dodatek etyki.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz