worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Zarządzanie marketingowe 
(ebook)

Zawiera nowe stosunek na problematykę, zarówno od Zarządzanie marketingowe Pobierz strony zarządzania, Odkąd i marketingu. Wszelki (bez wyjątku) Parcelacja kończą pytania problemowe, które mogą Znajdować się wykorzystane Wskroś wykładowców jako przedmiot wyjścia W kierunku ćwiczeń albo warsztatów. Początki zarządzania marketingowego, w której omówiono Pole marketingu w naukach o zarządzaniu I koncepcję zarządzania marketingowego. Marketing w przedsiębiorstwie, w której przedstawiono marketing w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, misję i Projekty marketingowe, analizę sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa na rynku Plus Plan informacji marketingowej. Opracowanie jest zbiorem najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu zarządzania marketingowego. Marketing w perspektywie, w której wskazano i omówiono nowoczesne trendy w zarządzaniu marketingowym, strategie na rynkach globalnych Jak również wykorzystanie Internetu w zarządzaniu marketingowym. Dysertacja kierowane jest do: studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, nauczycieli akademickich poszukujących nowych narzędzi dydaktycznych, osób prowadzących szkolenia z zakresu zarządzania marketingowego, słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich związanych z marketingiem i zarządzaniem, menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami.

Strategie marketingowe, w której scharakteryzowano strategie przedsiębiorstw, a Głównie strategię marketingową, strategie konkurencyjne, strategie personalne, A również wdrażanie strategii i kontrolę strategiczną. Grono autorski tworzą Zatrudnieni naukowo-dydaktyczni Katedry Marketingu Usług i Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.. Tomiszcze składa Brykać z czterech części.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz