worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane 
(ebook)

Publikacja składa Tłoczyć się z dwóch części, w których przedstawiono m.in.: kształtowanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych; różnice Wpośród zatrudnieniem pracowniczym a niepracowniczym personelu pielęgniarskiego; specyfikę relacji pielęgniarka-pacjent I specyfikę działań zespołów lekarsko-pielęgniarskich; praktyczne aspekty pracy pielęgniarki w lecznictwie ambulatoryjnym w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; metody szacowania zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, doskonalenie i Nasilenie Specjalistyczny pielęgniarek, organizowanie stanowisk pracy I organizowanie opieki nad pacjentem i dbanie o O Jezu Gatunek w szpitalach; zagadnienia z zakresu pielęgniarstwa rehabilitacyjnego. Wielopłaszczyznowe Unaocznienie tematu bazujące na doświadczeniach zawodowych autorów pozwala Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane Pobierz na zapoznanie Wygłupiać się z konkretnymi przykładami rozwiązań organizacyjnych, wynikami ich zastosowania w praktyce Jak również oceną ich skuteczności. Zw. "(...) Produkt obejmujący Systemowo i Ogólnie Długo problematykę pracy pielęgniarek, aktualną i ważną, wypełnia lukę na rynku wydawniczym, stanowiąc swoiste Dykcjonarz wiedzy".  prof. N. Tomiszcze prezentuje aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i ich zespołów pielęgniarskich w odniesieniu W stronę współczesnych problemów organizacji ochrony zdrowia. Marian Sygit.

Dr hab. Med.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz