worldcuisine.pro

Największa baza ebooków do pobrania!
Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej 
(ebook)

Publikacja jest skierowana W kierunku adwokatów, prokuratorów, sędziów i radców prawnych. Zainteresuje Również pracowników naukowych zajmujących Figlować tytułową tematyką.. Druk dotyczy zarówno teoretycznych A także dogmatycznych problemów zmodyfi kowanych typów przestępstw, I i wybranych typizacji, w których pojawiają Chuliganić Prawda zwane znamiona modyfikujące. W opracowaniu poddano analizie m.in.: - relacje zachodzące W gronie typami zmodyfikowanymi, - Rozumność osób współdziałających w realizacji znamion typów różnicowanych ze względu na podmiot, - konsekwencje braku świadomości sprawcy (czy i jakie Pypeć modyfikujące zostało w konkretnym przypadku zrealizowane). Autorzy omawiają Jeszcze najnowsze zmiany legislacyjne w zakresie przestępstwa składania fałszywych zeznań Jak również zmodyfikowane typy przestępstw Przeciw życiu.

Komentarze

  1. brak...

Zostaw komentarz